ปตท.(2)วิกฤติกับโอกาส

ไม่ว่าจะเดินทางมาไกลเพียงใด  แต่ร่องรอยมักย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นเสมอ  ขณะเดียวกันภาพปัจจุบันย่อมมีความหมาย โดดเด่น และแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับภาพอดีต 

อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(2)วิกฤติกับโอกาส”