ทีวีดาวเทียม(3)บทเรียนจากเนชั่น

ปรากฏการณ์ทีวีดาวทียมอันคึกคัก เริ่มต้นมาจากหัวเมืองและชนบท  ขณะเดียวกันกำลังกลายเป็นความเชื่อมั่นใหม่ของธุรกิจสื่อข่าวสาร การบรรจบกันของ “พลัง”ทั้งสองด่าน แม้ว่าจะยังดูไม่ออกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมหรือไม่ อย่างไร แต่เบื้องต้นสะท้อนความเป็นตัวของตัวเอง และเป็นอิสระจากระบบเดิมมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม “ทีวีดาวเทียม(3)บทเรียนจากเนชั่น”