ปตท.(13) ธุรกิจระดับโลก(ต่อ)

pttgcว่ากันว่ายุทธศาสตร์พื้นฐานธุรกิจพลังงาน  จะต้องลงลึกธุรกิจขั้นต้น(Up stream) อย่างถึงราก      และขยายจินตนาการอย่างกว้างไกลในธุรกิจขั้นปลาย (Down stream) ดูเหมือนปตท.ก็มีความพยายามเช่นนั้น อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(13) ธุรกิจระดับโลก(ต่อ)”

ปตท.(12)ธุรกิจระดับโลก

pttepปตท.เป็นบริษัทระดับโลกไปแล้ว  ไม่เพียงเป็นบริษัทขนาดใหญ่ติดอันดับโลก หากเป็นบริษัทที่มีมิติความเป็นธุรกิจระดับโลกอย่างที่ไม่มีบริษัทไทยเคยเป็นมาก่อน อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(12)ธุรกิจระดับโลก”