บทเรียนเฉลียว อยู่วิทยา

ข้อเขียนชิ้นนี้ เป็นความพยายามอีกครั้ง ศึกษาบทเรียนอย่างจริงจังจากเฉลียว อยู่วิทยา  ควรเป็นบทเรียนที่ควรจับต้อง มากกว่าคำยกย่องแบบนามธรรม ในวาระสุดท้ายของชีวิตสุดท้ายของคนๆหนึ่ง อ่านเพิ่มเติม “บทเรียนเฉลียว อยู่วิทยา”

ARCHIVE–เฉลียว Red Bull

เรื่องราวของเศรษฐี ย่อมเป็นที่สนใจของผู้คนในสังคมไทยเสมอ  โดยเฉพาะเศรษฐีไทยระดับโลก3 คนที่ประกาศโดยนิตรสารฝรั่งไปเมื่อไม่นานมานี้ สองคนในนั้นมีเรื่องราวของเขาเสนอมามากแล้ว แต่อีกคนหนึ่งที่เชื่อว่ายังดูลึกลับ และน่าสนใจอยู่พอสมควรเฉลียว อยู่วิทยา อ่านเพิ่มเติม “ARCHIVE–เฉลียว Red Bull”