เรื่องของภูษณ และธนา

 ผมไม่ตั้งใจเขียนถึงธนา เธียรอัจฉริยะโดยตรง  หากเรื่องราวของเขา จุดประเด็นเชื่อมโยงไปถึงบุรุษอีกผู้หนึ่ง ในความพยายามศึกษาแนวคิดและวิถีของคนสองคน เผอิญเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจการเดียวกัน คนละช่วง  ที่สำคัญมีบริบทที่น่าสนใจอย่างมากด้วย อ่านเพิ่มเติม “เรื่องของภูษณ และธนา”