ไทยเบฟ(2)

บทเรียนในเมืองไทย อาจใช้ไม่ได้ที่สิงคโปร์

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ หรือ“ไทยเบฟ” ได้แสดงบทอย่างห้าวหาญในสิงคโปร์ ด้วยความพยายามเข้าซื้อหุ้นในกิจการที่ใหญ่กว่าตนเองเป็นครั้งแรก อ่านเพิ่มเติม “ไทยเบฟ(2)”