JAPAN CONNECTION (1)

ธนาคารญี่ปุ่น ทุ่มทุนเข้าสู่ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอย่างจริงจัง  ไม่เพียงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นในแวดวงธนาคาร  หากมีความหมายว่าด้วย “มหากาพย์ใหม่”ความสัมพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นกับสังคมไทย อ่านเพิ่มเติม “JAPAN CONNECTION (1)”

อิทธิพลญี่ปุ่น

วิกฤติการณ์นำท่วมครั้งใหญ่ที่ราบลุ่มเจ้าพระยา  สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ อันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเกษตรกรรมกับนิคมอุตสาหกรรม ทั้งมีความขัดแย้งและพัฒนาอย่างไม่มีการวางแผนที่ดี  ซึ่งเชื่อว่าคงถูกบังคับให้ปรับตัวครั้งใหญ่จากนี้ไป อ่านเพิ่มเติม “อิทธิพลญี่ปุ่น”