JAPAN CONNECTION (1)

ธนาคารญี่ปุ่น ทุ่มทุนเข้าสู่ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอย่างจริงจัง  ไม่เพียงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นในแวดวงธนาคาร  หากมีความหมายว่าด้วย “มหากาพย์ใหม่”ความสัมพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นกับสังคมไทย อ่านเพิ่มเติม “JAPAN CONNECTION (1)”

กรุงเทพฯ : แรงปะทะใหม่ (2)

เมืองหลวงปัจจุบัน-กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ในการค้นคว้า ศึกษากันอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะมิติว่าด้วยความเชื่อมโยงกับอนาคต  กับสัญญาณเตือน อันเนืองมาจากวิกฤติการณ์นำท่วมครั้งล่าสุด  อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯ : แรงปะทะใหม่ (2)”