พันศักดิ์ วิญญรัตน์ Professional Thinker

กิจกรรมหลักของเขาในปัจจุบัน พันศักดิ์กับจักรยาน Alex Moulton

ใน 2 ทศวรรษมานี้ เขาถือเป็นนักคิดที่ทรงอิทธิพลมากคนหนึ่ง ต่อการเดินแผนยุทธ์ศาสตร์ประเทศ โดยเฉพาะใน 2 ช่วงสำคัญ ช่วงเศรษฐกิจเติบโตครั้งใหญ่ (ยุคชาติชาย 2531-2534) และยุคการแสวงหาแนวทางใหม่หลังช่วงล่มสลายของโมเดลเศรษฐกิจเดิมในยุคปัจจุบัน (ยุคทักษิณ 2544-3549) อ่านเพิ่มเติม “พันศักดิ์ วิญญรัตน์ Professional Thinker”

ลูกจ้างหมายเลขหนึ่ง

ไม่ว่าในสถานการณ์ใด
ผมสามารถแสวงหาโอกาสทำงานตามความคิดของตนเองได้เสมอ
แม้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นบ้างยาวบ้างหลายๆช่วงก็ตาม

 บทนำ INFORMATION ARCHITECT

แม้ว่าผมได้ทำงานใน “ผู้จัดการ”มาถึง 20ปี หลังจาก “ผู้จัดการ”นิตยสารรายเดือนเล่มเล็กเกิดขึ้นก่อนหน้าประมาณ 2ปี  วันนี้คงมีพนักงานรุ่นนั้นเหลืออยู่ไม่เกิน 3 คน จะว่าไปแล้ว บทบาทของผมในผู้จัดการที่มีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรในเชิงยุทธ์ศาสตร์อย่างต่อเนืองนั้น อาจจะเรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็น  “ลูกจ้างหมายเลข1”

แม้ว่าผมได้ทำงานในกองบรรณาธิการอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีผลงานในการเขียนอย่างมากมาย โดยเฉพาะงานเขียนที่มีชื่อของตนเองอ้างอิงอยู่ประมาณ1000ชิ้นมากที่สุดใน “ผู้จัดการ”และอาจมากที่สุดในวงการหนังสือพิมพ์ธุรกิจในเวลานั้น

แม้ว่าผมทำงานด้านบริหาร มีส่วนสำคัญขั้นตอนในการพัฒนา “ผู้จัดการ” เป็นคนเดียวที่เป็นทั้งบรรณาธิการ “ผู้จัดการรายเดือน”   “ผู้จัดการรายสัปดาห์”    “ผู้จัดการรายวัน”   ซึ่งเป็นยุครุ่งโรจน์ที่สุดและถือเป็นBENCHMARK ไปแล้ว จะด้วยความสามารถหรือโชคช่วยก็ตามที   รวมทั้งการบุกเบิกสร้างระบบบริหารกองบรรณาธิการแบบใหม่

อ่านเพิ่มเติม “ลูกจ้างหมายเลขหนึ่ง”

e Corporate archive

 “ระบบข้อมูลประวัติศาสตร์เครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG  มีคุณค่าหลายมิติ   เป็นระบบฐานความรู้ นำเสนอบทเรียนที่มีคุณค่าในอดีต มาเชื่อมต่อกระบวนการการสร้างองค์กรความรู้ในปัจจุบัน  เป็นการเคลื่อนย้ายความรู้ในอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายความรู้ที่เป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลให้เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าขององค์กร   ระบบฐานข้อมูลซึ่งเข้าถึงได้อย่างสะดวกทั้งในแง่เวลาและสถานที่  สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบนำเสนอ   และสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างยืดหยุ่นและหลากหลาย”

สรุปความส่วนหนึ่งของข้อเสนอในการจัดทำระบบข้อมูลประวัติศาสตร์เครือซิเมนต์ไทย    ปี 2550
อ่านเพิ่มเติม “e Corporate archive”