ลูกจ้างหมายเลขหนึ่ง

ไม่ว่าในสถานการณ์ใด
ผมสามารถแสวงหาโอกาสทำงานตามความคิดของตนเองได้เสมอ
แม้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นบ้างยาวบ้างหลายๆช่วงก็ตาม

 บทนำ INFORMATION ARCHITECT

แม้ว่าผมได้ทำงานใน “ผู้จัดการ”มาถึง 20ปี หลังจาก “ผู้จัดการ”นิตยสารรายเดือนเล่มเล็กเกิดขึ้นก่อนหน้าประมาณ 2ปี  วันนี้คงมีพนักงานรุ่นนั้นเหลืออยู่ไม่เกิน 3 คน จะว่าไปแล้ว บทบาทของผมในผู้จัดการที่มีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรในเชิงยุทธ์ศาสตร์อย่างต่อเนืองนั้น อาจจะเรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็น  “ลูกจ้างหมายเลข1”

แม้ว่าผมได้ทำงานในกองบรรณาธิการอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีผลงานในการเขียนอย่างมากมาย โดยเฉพาะงานเขียนที่มีชื่อของตนเองอ้างอิงอยู่ประมาณ1000ชิ้นมากที่สุดใน “ผู้จัดการ”และอาจมากที่สุดในวงการหนังสือพิมพ์ธุรกิจในเวลานั้น

แม้ว่าผมทำงานด้านบริหาร มีส่วนสำคัญขั้นตอนในการพัฒนา “ผู้จัดการ” เป็นคนเดียวที่เป็นทั้งบรรณาธิการ “ผู้จัดการรายเดือน”   “ผู้จัดการรายสัปดาห์”    “ผู้จัดการรายวัน”   ซึ่งเป็นยุครุ่งโรจน์ที่สุดและถือเป็นBENCHMARK ไปแล้ว จะด้วยความสามารถหรือโชคช่วยก็ตามที   รวมทั้งการบุกเบิกสร้างระบบบริหารกองบรรณาธิการแบบใหม่

อ่านเพิ่มเติม “ลูกจ้างหมายเลขหนึ่ง”