แลนด์แอนด์เฮาส์(2)


หลายคนเชื่อว่า แลนด์แอนด์เฮาส์ กลับมายืนอย่างแข้งแกร่งอย่างรวดเร็วจากวิกฤติการณ์  มาจากเงินลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ แต่ผมเชื่อว่ามีอีกบางมิติที่น่าสนใจ   โดยเฉพาะการค้นหาและประเมินคุณค่าแท้จริงของแลนด์แอนด์เฮาส์  ถือเป็นแรงดึงดูดสำคัญสำหรับนักลงทุนที่อ้างว่ามองภาพใหญ่ แต่กลับสนใจลงทุนธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์กับผู้บริโภคระดับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม “แลนด์แอนด์เฮาส์(2)”