ผู้เล่นสำคัญ(1)

ตลาดหุ้นไทยในช่วงก่อนและหลังวิกฤติการณ์สะท้อนทางแยก จากภาพการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำคัญในตลาด ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม “ผู้เล่นสำคัญ(1)”

เครือข่ายการเงินสิงคโปร์

เรื่องราวของธุรกิจสิงคโปร์ในเมืองไทย มีอีกบางมิติที่ควรเสนอ โดยเฉพาะในแวดวงการเงิน  อาจถือได้ว่ามีความเจาะจงมีบทบาทในตลาดหุ้นเป็นพิเศษ  ที่สำคัญการข้ามพรมแดนและการเข้าถึงวิถีปัจเจกชนแกนกลางสังคมธุรกิจไทย  เป็นเพียงจิ๊กซอร์ชิ้นสำคัญชินหนึ่ง ในเการสร้างครือข่ายระดับภูมิภาค  ตามยุทธ์ศาสตร์เชิงรุกของสิงคโปร์ อ่านเพิ่มเติม “เครือข่ายการเงินสิงคโปร์”