เครือข่ายแห่งเครือขาย

     

โครงสร้างธุรกิจธนาคารในประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้ว  แต่ภาพที่น่าสนใจแล้วแต่ละมุมมอง  แม้ว่าผมๆได้เขียนถึงมาบ้าง แต่มิติสำคัญบางมิติยังจำเป็นต้องให้ภาพสำคัญเป็นพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม “เครือข่ายแห่งเครือขาย”

เครือข่ายการเงินสิงคโปร์

เรื่องราวของธุรกิจสิงคโปร์ในเมืองไทย มีอีกบางมิติที่ควรเสนอ โดยเฉพาะในแวดวงการเงิน  อาจถือได้ว่ามีความเจาะจงมีบทบาทในตลาดหุ้นเป็นพิเศษ  ที่สำคัญการข้ามพรมแดนและการเข้าถึงวิถีปัจเจกชนแกนกลางสังคมธุรกิจไทย  เป็นเพียงจิ๊กซอร์ชิ้นสำคัญชินหนึ่ง ในเการสร้างครือข่ายระดับภูมิภาค  ตามยุทธ์ศาสตร์เชิงรุกของสิงคโปร์ อ่านเพิ่มเติม “เครือข่ายการเงินสิงคโปร์”