PHILLIPS EXETER ACADEMY

PHILLIPS EXETER ACADEMY

Exeter , NEW HAMPSHIRE

www.exeter.edu

โรงเรียนสหศึกษา เกรด9-12 ทั้งประจำและไปกลับ  85%เป็นนักเรียนประจำ

นักเรียนต่างชาติ ประมาณ15%

จำนวนนักเรียน(2001)ประมาณ 1000 คน

 เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนก่อตั้งในปี1781 ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเล็กๆที่ชื่อ exeterใกล้กับเมืองสำคัญอย่าง Bostonมลรัฐแมซซาจูเซท   ไปทางเหนือประมาณ50ไมล์  บนเนื้อที่640เอเคอร์  โดยมีอาคารทั้งหมด116แห่ง

 “Exeter คือ Harvard ของโรงเรียนประจำ” Philips Exeter Academy เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนหนักที่สุดโรงเรียนหนึ่งในบรรดาโรงเรียนประจำทั้งหลาย 17% ของอาจารย์มีดีกรีระดับด็อกเตอร์ 65% จบปริญญาตรี Exeter ต้องการให้นักเรียนมีวินัยในตัวเองอย่างสูงในด้านการเรียน เห็นได้จากการที่ที่นี่ไม่จัดห้องทำการบ้านที่บังคับให้นักเรียนมาทำการบ้านหรือทบทวนบทเรียนที่นี่ แต่นักเรียนก็อาจจัดติวกันเองได้ Exeter ยอมรับว่า ต้องการนักเรียนที่สามารถควบคุมตัวเองและมีศักยภาพทางวิชาการสูง นักเรียนที่จะใช้ชีวิตอยู่ใน Exeter อย่างมีความสุขที่สุดคือ “นักเรียนที่สามารถจะจัดการกับความเครียดที่เกิดจากการไม่ได้เกรด A หลาย ๆ ครั้งติดต่อกันได้”

การเรียนในห้องเรียนทุกคนจะนั่งล้อมรอบโต๊ะรูปไข่ในแบบการสัมมนา (เรียกว่า Harkness Plan) ภาษาที่เปิดสอนมีตั้งแต่ละตินและกรีก ญี่ปุ่นและจีน รัสเซียและภาษาโรมันต่าง ๆ จนถึงภาษาเยอรมัน”( The Best Private High School  โดย Frank Leana)