จากเป้าหมายธุรกิจ สู่ยุทธศาสตร์

แม้ว่าแรงบีบคั้นหรือแรงจูงใจที่กล่าวถึงในกรณีต่อไปนี้ อาจไม่ได้เริ่มจากสายตาเชิงยุทธศาสตร์ แต่สุดท้ายหวังว่ากระบวนการทดลองว่าด้วยการศึกษาอันคดเคี้ยวและมีต้นทุน จะเข้าสู่ร่องรอยที่ควรเป็นไป อ่านเพิ่มเติม “จากเป้าหมายธุรกิจ สู่ยุทธศาสตร์”

ความรู้ทางธุรกิจ(3)บทเรียนธนาคารกสิกรไทย

ในช่วงกึ่งทศวรรษที่ผ่านมา  การพัฒนาบุคคลกรของธุรกิจไทย ถือเป็นช่วงข้ามผ่านจากยุคสงครามเวียดนามถึงปัจจุบัน  ภาพที่ชัดเจนที่ธนาคารกสิกรไทย   ถือเป็นกรณีศึกษาเดียวที่ควรศึกษาก็ว่าได้ อ่านเพิ่มเติม “ความรู้ทางธุรกิจ(3)บทเรียนธนาคารกสิกรไทย”

เกษตรกรรมไทย(4) เทคโนโลยี


ผมเคยเสนอความคิดว่าด้วยเกษตรกรรมของไทยในบางมิติไว้เมื่อ
10 กว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า สังคมเกษตรไทยมีสิ่งมีค่าเพียง2สิ่ง ที่ดินจำนวนมากกับพืชพันธุ์ที่ถือว่าปลูกได้เจริญงอกงาม เฉพาะพื้นที่นี้ นอกนั้นต้องพึงพิงจากต่างประเทศ โดยเชื่อว่าความรู้ด้านเกษตรกรรมของสังคมไทยหยุดนิ่งมาหลายทศวรรษ

อ่านเพิ่มเติม “เกษตรกรรมไทย(4) เทคโนโลยี”

ทิศทางปี2553/4(4)สังคมหัวเมืองและชนบทซับซ้อนมากขึ้น

ว่าไปแล้ว ว่าด้วย  หัวเมืองและชนบท ไม่ใช่เรื่องใหม่   เพียงแต่เป็นความพยายามปะติดปะต่อความคิด จากข้อเขียนหลายชิ้น ต่างกรรมต่างวาระ จากความคิดค่อนข้างกระจัดกระจายในช่วงที่ผ่านมา ให้อยู่ในภาพเดียวกัน รวมทั้งอาจปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองให้เข้ากับภาพรวมและแนวโน้มด้วย อ่านเพิ่มเติม “ทิศทางปี2553/4(4)สังคมหัวเมืองและชนบทซับซ้อนมากขึ้น”

จุฬาฯชนบท

 เป็นเรื่องที่น่ายินดีทีแวดวงวิชาการศึกษาความเป็นไปของหัวเมืองและชนบทมากขึ้น

ความพยายามแสวงหาคำอธิบายของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นยากจะเข้าใจ โดยใช้บทสรุปเดิมๆ  กับการศึกษาวิจัยของนักวิชาการไทยรุ่นใหม่ที่พยายามสรุปประเด็นต่างๆอย่างรวดเร็วเกินไป ประหนึ่งเป็นวัฒนธรรมบริโภคแบบรวดเร็วของคนเมือง อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งในภาพใหญ่ของสังคมที่ไม่สามารถแสวงหาความปรองดองได้ในเวลานี้ก็เป็นได้ อ่านเพิ่มเติม “จุฬาฯชนบท”

SCHOOLS INFORMATON–updated

ภาคผนวก หนังสือ  “หาโรงเรียนให้ลูก”   จุดเริ่มต้นของการแสวงหาข้อมูล อาจจะเริ่มจากแหล่งข้างล่างนี้

UK.

www.isc.co.uk  Independent Schools Council (ISC) หน่วยงานที่ดูแลโรงเรียนอิสระหรือโรงเรียนเอกชนในสหราชอาณาจักร ประมาณ1, 300แห่งมีการจัดระบบระบบข้อทูลที่ดีมากโดยเรียกว่า Independent School Information Services โดยมีwebsiteเฉพาะอธิบายความโดยรวม โดยเฉพาะข้อมูลโรงเรียนต่างๆทั่วสหราชอาณาจักร มีทั้งโรงเรียนไปกลับและโรงเรียนประจำ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของนักเรียนต่างชาติ ผมเสนอแนะให้เริ่มทำความเข้าใจระบบการศึกษาระดับมัธยม ของสหราชอาณาจักร ตรงนี้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน และศึกษาProfile โรงเรียนบางแห่งให้เข้าใจในเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม “SCHOOLS INFORMATON–updated”

สิ่งที่ควรเรียนรู้จากเกาหลี(ใต้)

ผมเคยคิดว่า ปรากฏการณ์เกาหลีในจอทีวีไทยนั้นดูเกินพอดี สักพักคงจะค่อยๆลดระดับไป แต่ผ่านหลายปีแล้วดูเหมือนปรากฏการณ์นั้นได้ขยายวงมากขึ้น ออกจากจอทีวีไปสู่กระแสความนิยมสินค้าเกาหลี(โดยเฉพาะConsumer electronics) ที่สำคัญ มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะเมืองไทย

อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ควรเรียนรู้จากเกาหลี(ใต้)”

กรณ์ กับ ธารินทร์ (1)

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์

กรณ์ จาติกวณิช เป็นนักการเมืองไทยคนหนึ่ง  เชื่อว่าจะมีอิทธิพลต่อสังคมมากขึ้นในฐานะผู้มีบุคลิกที่น่าสนใจ  ขณะเดียวกันมีบทบาทสำคัญในการบริหารเศรษฐกิจไทย จากความคาดหวังไม่มาก สู่ความคาดหวังมากขึ้น  หลังจากกลายเป็น “จุดขาย” รัฐบาลประชาธิปัตย์ เมื่อนิตยสารการเงินของอังกฤษ (The Banker Magazine) ยกเป็น Finance Minister of the Year 2010 – Global and Asia-Pacific

   อ่านเพิ่มเติม “กรณ์ กับ ธารินทร์ (1)”

วิรัตน์ แสงทองคำ หาโรงเรียนให้ลูก

เขาใช้เวลา 5 ปีเต็มในการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วโลก เพื่อหาโรงเรียนให้บุตรทั้งสอง บทเรียนและความรู้ของเขา สามารถเขียนหนังสือ “หาโรงเรียนให้ลูก” ได้เล่มหนึ่ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม “วิรัตน์ แสงทองคำ หาโรงเรียนให้ลูก”

Soft Power (2) มหาวิทยาลัยไทย

ใน 5ปีมานี้ดูเหมือนมหาวิทยาลัยไทยมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างมีสีสันอย่างมากช่วงหนึ่งของระบบการศึกษาไทย     ในขณะที่เปิดหลักสูตรใหม่สอนเป็นภาษาอังกฤษกันมากมายนั้น สำหรับหลักสูตรพื้นฐานก็พยายามค้นค้นคิด ทดลอง และปรับเปลี่ยน ระบบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมหาวิยาลัยอย่างมากมายเช่นเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม “Soft Power (2) มหาวิทยาลัยไทย”