สยามโกลบอลเฮาส์

มแทบไม่รู้จักบริษัทนี้มาก่อน โชคดีก่อนหน้าดีลใหญ่จะเกิดขึ้น มีโอกาสสนทนากับผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ผู้มีชื่ออยู่ในลิสต์ของข้อสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ  เลยพอมองเห็นภาพ และพอจะขยายให้ชัดเจนมากขึ้น

 

โมเดลธุรกิจของสยามโกลบอลเฮาส์ แม้ดูเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญ  แต่มีความสัมพันธ์กับบริบททั้งสังคมและธุรกิจ ไม่ว่าความเป็นไปของการเติบโตอย่างไม่มีใครคาดถึงของภูมิภาค โดยเฉพาะภาคอีสาน กับการเรียนรู้ใหม่อีกครั้งของผู้ประกอบการท้องถิ่น

ประสบการณ์ในฐานะลูกค้า

จุดเริ่มต้นของโกลบอลเฮาส์ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเอสซีจี แต่มีบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องคล้ายๆกัน โดยเฉพาะกับประวัติศาสตร์  จุดเริ่มต้น การสร้างโรงงานซีเมนต์แห่งแรกของไทยด้วยก็เป็นได้

เมื่อศตวรรษที่แล้ว ราชสำนักไทยต้องการพัฒนาโฉมหน้ากรุงเทพฯให้ทันสมัยทัดเทียมกับโลกอาณานิคม ด้วยความพยายามสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใหม่ๆอย่างขนานใหญ่  ด้วยระบบก่อสร้างแบบ “ก่ออิฐถือปูน” ซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศจำนวนมาก   ด้วยข้อจำกัดมากมาย จึงมีแรงบันดาลใจในการลงทุนสร้างโรงงานซีเมนต์แห่งแรกของตนเองขึ้นในประเทศสยาม  เวลานั้นจุดโฟกัสทางธุรกิจ จึงอยู่ที่ความต้องการซีเมนต์ที่มีคุณภาพ โดยอ้างอิงกับปูนซีเมนต์นำเข้าจากประเทศอาณานิคม บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจึงได้สืบทอดวัฒนธรรมการผลิตสินค้าคุณภาพในมาตรฐานที่ดีตั้งแต่นั้นมา

กรณีโกลบอลเฮาส์ มีจุดเริ่มต้นในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างในต่างจังหวัด  ต้องซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในเมืองหลวง    โดยคลุกคลีกับตลาดท้องถิ่น ประสบการณ์ การเรียนรู้และเข้าใจความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะสม  ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์จากด้านผู้บริโภคอีกแง่มุมหนึ่งที่มีคุณค่า   ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายช่วงหลายเวลา สินค้าวัสดุก่อสร้างเป็นตลาดที่ถูกกำกับโดยผู้ผลิต

ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ถือว่าอยู่ในตำแหน่ง ในฐานะลูกค้าของผู้ลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ไม่มีกี่รายในประเทศไทย  ขณะเดียวกันมีประสบการณ์ในธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างรายเล็กในรูปแบบดั้งเดิม   โดยเฉพาะเป็นธุรกิจอยู่นอกระบบตัวแทนอันทรงอิทธิพลและศักดิ์สิทธิ์ของเครือซิเมนต์ไทย( เอสซีจี) ย่อมเป็นที่แน่นอนว่า เป็นธุรกิจต้องเผชิญความไม่แน่นอนมากกว่าที่ควรจะเป็น

การเริ่มต้นกิจการในรูปแบบใหม่ในปี 2540 ถือว่าอยู่ในวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เชื่อว่า เจ้าของและผู้ก่อตั้งโกลบอลเฮาส์ ย่อมมีความเชื่อมั่นกับตลาดที่เกิดขึ้นใหม่  เพื่อตอบสนองธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรือว่าตามภาษานักการตลาด  มองเห็นและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค  ในขณะนั้นแม้ว่า Homeproจะเปิดสาขาแรกขึ้นที่รังสิต แต่ก็ให้ภาพไม่ชัดเจนเป็นการทั่วไป

สถานการณ์เวลานั้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  และเกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าวัสดุก่อสร่างได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์อย่างต่อเนื่องและรุนแรงในเขตเศรษฐกิจใหญ่  ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ารายย่อยหรือระดับภูมิภาค  ผลกระทบคงไม่มากนัก  อีกประเด็นหนึ่ง  มีความเป็นไปได้ว่า พัฒนาของหัวเมืองที่เติบโตอย่างเงียบๆ จากแรงกระตุ้นโดยตรงและโดยอ้อม จากความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน

มีเฉพาะผู้มีประสบการณ์และคนในพื้นที่เท่านั้น ที่พอจะจับกระแสและมองเห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง  แม้จะยังไม้ชัดเจนนักได้ในตอนนั้น แต่เวลาต่อมามบทพิสูจน์เป็นไปตามนั้นอย่างชัดเจน  อีสานกลายเป็นภูมิภาคที่มีความเติบโตอย่างมาก ธุรกิจเครือข่ายระดับประเทศทั้งหลาย กำลังแห่เข้าสู่สนามประลองแห่งหนี้กันอย่างคึกคัก

ประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่

ความจริงโลกธุรกิจเปิดกวางพอสมควร โดยเฉพาะในมิติของการเรียนรู้ใหม่ จากเครือข่ายและความรู้ของโลกาภิวัฒน์   รวมทั้งการศึกษาบทเรียนยุคการบุกทะลวงของธุรกิจจากส่วนกลาง เข้าไปยึดพื้นที่ในภูมิภาคอย่างมั่นคงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

บทเรียนอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจของผู้ประกอบการต่างจังหวัด มาจากอดีต  ว่าด้วยความพยายามก้าวเข้ามาเป็นธุรกิจระดับประเทศในเมืองหลวงอีกครั้ง  หลังจากสิ้นยุคเศรษฐีเหมืองแร่ในภาคใต้ หรือกรณีโค้วยู่ฮะในภาคอีสานเอง

บทเรียนแห่งความเสื่อมถอยของผู้ประกอบท้องถิ่น  ถูกเครือข่ายธุรกิจระดับประเทศบุกทะลวง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้ด้านกลับได้

โมเดลการสร้างธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างแบบ Warehouse Store และระบบ Drive-thru เป็นเรื่องที่อาจมองว่าธรรมดา แต่อยู่ที่การนำมาใช่ให้เหมาะสม ซึ่งโกลบอลเฮาส์ได้ทำงานได้ผลพอสมควร

อาศัยตลาดหุ้น

ผมเชื่อมั่นตลาดหุ้นเสมอมาว่า เป็นกลไกสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้คนหน้าใหม่ๆ   ขณะเดียวก็เป็นทดสอบความสามารถที่เข้มข้นด้วย

กรณีโกลบอลเฮาส์ กว่าจะมาที่นี่ได้ใช้เวลาประมาณ  10 ปี ถือว่ามีเวลามากพอควรในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเปิดเผยข้อมูลที่มีมาตรฐาน สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กนั้น ในระหว่างการปรับตัวเพื่อเข้าตลาดหุ้น  ถือเป็นช่วงที่ดีของการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  และพัฒนามุมมองทางธุรกิจใหม่ๆอย่างเปิดกว้างด้วย

โอกาสจากตลาดหุ้น(เข้าตลาดหุ้นปี 2552) นอกจากจะเป็นพลังในการขยายเครือข่ายออกไปอีกมาก  ซึงถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้  ขณะเดียวก็ปรากฏตัวในที่ “โล่งแจ้ง”   เปิดโอกาสให้มีดีลครั้งใหญ่ กับเอสซีจีได้ได้ด้วย    หากเอสซีจีไม่เชื่อมั่นในระบบการเปิดเผยข้อมูล ตามมาตรฐานตลาดหุ้น ดีลนี้คงไม่เกิดขึ้น

ในฐานะผู้เชื่อมั่นและพยายามอรรถาธิบายกระแสลมพัดแรงที่ภูธรมาตลอดในช่วงหลังๆมานี้   มองเห็นภาพที่กว้างขึ้น ไม่เพียงโอกาสของธุรกิจใหญ่ทั้งระดับชาติ  และเครือข่ายระดับโลกในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ในหัวเมืองและชนบทมากขึ้นเท่านั้น หากเป็นที่เพาะโอกาสใหม่ๆให้กับคนพื้นที่  เพื่อเข้าสู่กระแสที่สวนทาง  จากระดับภูธรสู่เวทีที่กว้างขึ้น

นี่คือปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่ควรติดตาม

 

 

 

 

ข้อมูลธุรกิจลักษณะเกี่ยวเนืองกัน

 

Homepro

ก่อตั้ง ปี 2539 เปิดดำเนินการ สาขารังสิต เป็นสาขาแรก

สาขาทั้งหมด 45 แห้ง (กทม.และปริมณฑล 19   เมืองท่องเที่ยว 9    ภาคอีสาน 6 ภาคกลาง 5 ภาคใต้ 2)

 

Global house

เปิดดำเนินการสาขาแรกในปี 2540   ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สาขาทั้งหมด 13 แห่ง (ภาคเหนือ 1 ภาคอีสาน 8 ภาคกลาง 2 ภาคตะวันออก 2)

 

Homework

ธุรกิจค้าปลีกในเครือ เซ็นทรัล รีเทล

เปิดดำเนินการสาขาแรกในปี 2544

สาขาทั้งหมด  7แห่ง (กทม.และปริมณฑล 5 เมืองท่องเที่ยว 2   )

 

ไทวัสดุ

ธุรกิจค้าปลีกในเครือ เซ็นทรัล รีเทล

เปิดสาขาแรกในปี 2553

สาขาทั้งหมด 20 แห่ง (ภาคกลาง 8 ภาคเหนือ 3 ภาคอีสาน 6 ภาคตะวันออก 1 ภาคใต้ใต้ 2)

 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

(ล้านบาท)

 

2549       2550     2551      2552        2553      2554            2555

0/06/2555

รายได้รวม               2672     3251      4001       4,462      5,970     8,391         5,225

 

กำไรสุทธิ                 44         102       –130           358     362         490              282

 

ที่มา ประมวลจากตลาดหลักทรัพย์และรายงานประจำปีของบริษัท

ผู้เขียน: viratts

writer and farmer

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: