ปตท.กับธุรกิจโรงแรม

กรณีปตท. จะดำเนินธุรกิจโรงแรม  ดูเป็นเรื่องสลักสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม “ปตท.กับธุรกิจโรงแรม”