ปตท.(6) สู่ธุรกิจต้นน้ำ

การแสวงหาจุดยืนในตำแหน่งที่มั่นคงทางธุรกิจของปตท.  ถือเป็นยุทธศาสตร์สู่การรุกขยายอาณาจักรธุรกิจครั้งใหญ่  มาจากธุรกิจต้นน้ำ(Up Stream) โดยใช้เวลากว่าทศวรรษกว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(6) สู่ธุรกิจต้นน้ำ”