โอกาสใหม่(3) ธุรกิจรายย่อย

หลายคนคงประเมินว่า บทความชุดนี้ให้ความสำคัญแต่ธุรกิจใหญ่  และยังมองไม่เห็นว่าธุรกิจขนาดเล็กมีตำแหน่งอย่างไรในสังคมธุรกิจไทย   แท้จริงแล้ว เป็นคำถามที่ผมพยายามตั้งขึ้นอย่างจริงจังตลอดมาเช่นกัน และนี่คือความพยายามปะติดปะต่อภาพเท่าที่เป็นไปได้

เรืองเกี่ยวเนื่อง

พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 

ซีพี เฟรชมาร์ท วางโมเดลขยายธุรกิจเข้าถึงทุกชุมชน

ซิงเกอร์ชูโมเดล”1หมู่บ้าน1โชห่วย”

อ่านเพิ่มเติม “โอกาสใหม่(3) ธุรกิจรายย่อย”