7-Eleven กับ Makro (1)

cpallเรื่องราว 7-Eleven กับ Makro มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ธุรกิจใหม่ของซีพี ทั้งจุดเริ่มต้น ความผันแปร ลงหลักปักฐาน มาจนถึงยุคหลอมรวมผนึกพลังครั้งใหญ่ ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้และปรับตัว กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา  อ่านเพิ่มเติม “7-Eleven กับ Makro (1)”

กรุงเทพฯสมัยใหม่(5)จุดเปลี่ยน

DSC_0096 DSC_0098ศูนย์กลางแห่งใหม่สะท้อนบุคลิกสำคัญของเมืองยุคใหม่   แม้เป็นความสำเร็จของธุรกิจรากเหง้าของกรุงเทพ  แต่บางภาพในเชิงยุทธศาสตร์ อาจไม่ใช่เช่นนั้น

อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯสมัยใหม่(5)จุดเปลี่ยน”

กรุงเทพฯสมัยใหม่(4) พื้นฐานมั่นคง

 แท้จริงศูนย์กลางแห่งใหม่สะท้อนบุคลิกสำคัญของกรุงเทพฯยุคใหม่   มาจากความพยายามสืบทอดกระบวนการสร้างคุณค่าความมั่งคั่ง ความมั่นคง ของพลังดั้งเดิมที่มีรากเหง้าเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯสมัยใหม่(4) พื้นฐานมั่นคง”

Cambodia Connection

โดยปกติความสัมพันธ์ระหว่าง“เพื่อนบ้าน”มักมีลักษณะละเอียดอ่อนและซับซ้อน (Complicate Relationship) ภาพใหญ่ของ “ความสัมพันธ์” จึงควรเป็นสิ่งอ้างอิงกับการพิจารณาปฏิกิริยาอันอ่อนไหวในมิติใดมิติหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านเพิ่มเติม “Cambodia Connection”

ยุทธศาสตร์ใหม่(1) เครือสหพัฒน์

sahapatความเคลื่อนไหวทางสังคมธุรกิจในช่วงต้นปีน่าสนใจเสมอ  ที่สำคัญจากถ้อยแถลงขององค์กรธุรกิจใหญ่ ว่าด้วยยุทธศาสตร์และแผนการใหม่ๆของปี 2556 โดยเฉพาะในปีนี้ อาจถือเป็นปีแห่งการปรับตัวทางยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญ อ่านเพิ่มเติม “ยุทธศาสตร์ใหม่(1) เครือสหพัฒน์”

ปตท.(11) เติบโตและพลิกผัน

ในฐานะบทความชุดยาวที่เขียนต่อเนื่องหลายเดือน  บทสรุป ให้ภาพรวบรัด มีความจำเป็นในบางช่วงบางเวลา  โดยเฉพาะเกี่ยวกับสัญลักษณ์พัฒนาการสังคมธุรกิจไทย

 

อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(11) เติบโตและพลิกผัน”

ปตท.(10) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ต่อ)

6_Tแรงกดกันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม  ปตท.จำเป็นต้องมีผู้นำที่มีประสบการณ์กว้างขวาง  โดยเฉพาะการบริหารท่ามกลางวิกฤติ   และมีมุมมองว่าด้วยความเชื่อมโยงภาพกว้างมากกว่าสังคมไทย อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(10) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ต่อ)”

ปตท.(9) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ต้องยอมรับว่า พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของปตท. มาจากความสามารถในการปรับตัวเข้าสถานการณ์  ปัจจัยที่สำคัญมาก   คือความเป็นองค์กรใหญ่ที่สามารถคัดเลือกผู้นำได้สอดคล้องกับยุคต่างๆ 

  อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(9) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร”

ปตท.(8) ความอ่อนไหว

ปตท.ในยุคประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีเรื่องราวมากมาย  ว่าด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ปตท.เข้ามาอยู่ในวงจรที่ซับซ้อนมากกว่าธุรกิจ อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(8) ความอ่อนไหว”

PEPSI – DHL

s_sathirathaiขอเขียนเรื่อง PEPSI อีกครั้ง   เพื่อUpdate ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์  และพยายามติดตามช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ความเป็นไปของบริษัทระดับโลกที่มีประสบการณ์ในสังคมไทย มาถึง6 ทศวรรษ อ่านเพิ่มเติม “PEPSI – DHL”