ปตท.(6) สู่ธุรกิจต้นน้ำ

การแสวงหาจุดยืนในตำแหน่งที่มั่นคงทางธุรกิจของปตท.  ถือเป็นยุทธศาสตร์สู่การรุกขยายอาณาจักรธุรกิจครั้งใหญ่  มาจากธุรกิจต้นน้ำ(Up Stream) โดยใช้เวลากว่าทศวรรษกว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(6) สู่ธุรกิจต้นน้ำ”

ปตท.(5)ฐานความมั่งคั่งใหม่

โครงการปิโตรเคมีแห่งชาติเมื่อ2-3 ทศวรรษที่แล้วเป็นเรื่องใหญ่   เป็นภาพสะท้อนรากฐานและอิทธิพลกลุ่มธุรกิจสำคัญของไทย ปตท.เฝ้ามองปรากฏการณ์อันคึกโครมด้วยระยะห่าง โดยไม่คาดคิดว่าในเวลาต่อมา สถานการณ์จะพลิกผัน อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(5)ฐานความมั่งคั่งใหม่”

ปตท.(3)ทีมบุกเบิก

แม้ว่าปตท.เกิดขึ้นจากการรวมองค์กรเก่าของรัฐ แต่ภายใต้ความเชื่อมโยง ด้วยการบริหารของทีมงานใหม่ จึงกลายเป็นองค์กรบุคลิกใหม่ มีความเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(3)ทีมบุกเบิก”

บทเรียนเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์

เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์
25เมษายน2492- 20ตุลาคม 2555
ภาพจาก”ข่าวสด”

ข้อเขียนชิ้นนี้ไม่ประสงค์เจาะจงตัวบุคคล(ไม่ว่าจะถูกหรือผิด)  หากเป็นทางผ่านไปสู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์ธนาคารไทย และบทเรียนจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง อาจเป็นบทเรียนที่คลาสสิกก็เป็นได้ อ่านเพิ่มเติม “บทเรียนเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์”

ปตท.(2)วิกฤติกับโอกาส

ไม่ว่าจะเดินทางมาไกลเพียงใด  แต่ร่องรอยมักย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นเสมอ  ขณะเดียวกันภาพปัจจุบันย่อมมีความหมาย โดดเด่น และแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับภาพอดีต 

อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(2)วิกฤติกับโอกาส”

ปตท.(1) ภาพกว้าง

เรื่องราวปตท.น่าสนใจมากขึ้นๆเป็นลำดับ ไม่เพียงสะท้อนความเป็นไปของธุรกิจไทยที่เติบโตอย่างมหัศจรรย์  ยังสะท้อนความความเป็นไปของสังคมไทยในภาพใหญ่ หลายมิติ อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(1) ภาพกว้าง”

จังหวะก้าวสำคัญไทยเบฟ

เรื่องราวของเสริมสุขกับPepsi Co.เดินมาถึงจุดที่สำคัญในเวลาใกล้เคียงกัน กับกรณีFraser and Neave แม้ว่าดูเป็นความตั้งใจที่น่าสนใจ แต่ก็มีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม “จังหวะก้าวสำคัญไทยเบฟ”

ว่าด้วยธุรกิจใหญ่

เมื่อ4 ทศวรรษที่เราเรามองธุรกิจขนาดใหญ่เปลี่ยนไปจากปัจจุบัน ความจริงมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมากกว่าที่คิดก็ได้ อ่านเพิ่มเติม “ว่าด้วยธุรกิจใหญ่”

ตัน ภาสกรนที(อีกแล้ว)

รูปปั้นของ”ตัน ภาสกรนที” ตั้งอยู่ที่โรงงาน และร้านอาหารของเขา กลายเป็นสัญลักษณ์และแบรนด์ที่น่าสนใจ โดยไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อน ในสังคมไทย

เขาเป็นคนที่น่าสนใจ และพยายามจะสร้างความสนใจใหม่ๆเสมอ แม้ว่าความสนใจของสาธารณะชนในบางครั้งไม่เป็นไปอย่างที่ควรก็ตาม   ในบางมิติกลายเป็นเรื่องราวหนึ่ง สามารถมองทะลุผ่านความเป็นเพียงนักธุรกิจธรรมดา ไปสู่ความเข้าใจในบางบริบทใหม่ๆของสังคมได้ด้วย อ่านเพิ่มเติม “ตัน ภาสกรนที(อีกแล้ว)”

ไทยเบฟ(2)

บทเรียนในเมืองไทย อาจใช้ไม่ได้ที่สิงคโปร์

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ หรือ“ไทยเบฟ” ได้แสดงบทอย่างห้าวหาญในสิงคโปร์ ด้วยความพยายามเข้าซื้อหุ้นในกิจการที่ใหญ่กว่าตนเองเป็นครั้งแรก อ่านเพิ่มเติม “ไทยเบฟ(2)”